Sveikinimai visoms progoms

Kitas sveikinimas »

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgęso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo kaip trumpai.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Mirtis skausminga ir beskausmė būna,
Gyvenimas be skausmo – niekada.
Ir jeigu toks gyvenimas sugriuvo,
Tai tik likimo, ne žmogaus klaida.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis.
To sopulio niekam neišmatuoti.
Gyvybės kainą žino tik mamos širdis,
Kuri nemoka imti, o tik duoti.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Pasakykit, žmonės, kodėl žemė tyli,
Kai brangiausią žmogų atima iš mūs.
Erškičiuotą kelią eitum šimtą mylių,
Kad jisai pareitų vėlei į namus.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti.
Užgeso mielos akys, nusviro darbščios rankos,
Ir paliko vien sielvartas širdy.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Nors drasko širdį skausmas, abejonės,
Nepulk į neviltį – ji pragaištinga.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.

Jei patiko šie užuojautos žodžiai - palike`ink ir paspausk +1 ;)
Could not connect: